Дворци Србије

Завичајни музеј

Књажевац

Завичајни музеј Књажевац налази се у Карађорђевој улици бр. 15, у згради која је саграђена 1906. године као двојна породична стамбена зграда у власништву породице Сибиновић, некадашњих власника рудника „Добра срећа“ у Вини. Та година се налази исписана изнад главне капије. Суштински, представља две одвојене куће које су симетрично спојене капијом и истим двориштем, а идентичне су – „куће близнакиње“, претече „двојних кућа“ које су касније постале веома популарне. Оне су изванредан пример грађанске архитектуре, са карактеристикама значајним за почетак 20. века – “belle époque” са елементима еклектицизма.

Обе су куће жуте боје са белим украсима, што је реминесценција на класицистичко доба, као и доба барока и «цопфа» из оближње Аустро-Угарске. У том смислу можемо рећи да архитекта слободно меша елементе различитих стилова, и ово коинцидира са тадашњим тежњама културног приближавања Хабсбуршкој монархији. Капија исказује барокне тежње, а на два врха су биле постављене две статуе, од којих је сачувана само једна, српског сељака у народној ношњи. Друга статуа је, како се види са старих слика, статуа жене у народној ношњи са малим дететом, али она је уништена. Изнад и испод прозора налазе се барокне штукатуре, а сви украси су акцентуирани белом бојом на жутој подлози фасаде. На боковима крова налазе се барокни украси у виду стилизованих ваза. Ограда је од кованог гвожђа, као и решетке на прозорима. Улазну капију красе два слепа стуба не сасвим одређеног стила.

За потребе музеја 1982. године је обезбеђен објекат, а реновирањем 1985. године зграда добија нови изглед. Архитекта Симо Глишић, од 1987. године у наредних двадесет година радио је на уређењу простора музеја, док 1996. године са заврштком радова на санацији и адаптацији једног крила зграде музеја, добија се нова концепција и презентација. Објекат је скоро реновиран. Кров и фасада су у одличном стању.

Улаз у објекат дозвољен је посетиоцима музеја.