Дворци Србије

Дворац Фриц–Христић

Бачко Ново Село

Дворац Фриц-Христић се налази у Бачком Новом Селу, у насељу смештеном у општини Бач, на самој обали Дунава, и више пута је ово село девастирано и плављено. Бачко Ново Село је некадашњи немачки Нојдорф (Neudosrf) који је после Другог светског рата насељен босанским муслиманима – колонистима. На мађарском се, занимљиво, зове Bácsújlak (Бачујлак) или Бачки Илок, иако није преко пута сремског Илока. Дворац Фриц – Христић саграђен је 1900. године и саградиле су га две породице: Христић и Фриц, и налази се на углу улица Јосифа Панчића и Вука Караџића у Бачком Новом Селу. Оне су на прелазу два века подигле велелепно здање дворца, као репрезентативну кућу за становање. Један део дворца је припадао породици Фриц, која је била јеврејског порекла, а други део зграде је припадао породици Христић из Бачке Паланке, која је била српског порекла.

У основном облику зграда је имала другачији изглед, а данашњи изглед је плод накнадних адаптација после Другог светског рата. Дворац је саграђен у класицистичком стилу. Зграда је била састављена из два дела, која се нису архитектонски битно разликовала.

Трагично, репрезентативнији део зграде је срушен након национализације, док су пратећи објекти комплекса дворца срушени 70-тих година 20. века. Остало је мало од велелепне грађевине, али и то пропада. Преостали део објекта, који се данас може видети је претрпео мање измене, али је у основи изглед остао исти. Изграђен је једноставно, без пуно употребе декоративних елемената на спољној фасади и унутрашњости објекта. Тамноокер је боје.

До скоро се у овој згради налазила основна школа. Такође, једну од просторија користила је исламска заједница. Данас је дворац напуштен, стакла су сломљена, а столарија је поломљена и трула. Кров је на неким местима пропао и прети му потпуна девастација.

 

Поднет је предлог за заштиту објекта и он се сада налази у такозваној претходној заштити, а заштита је још увек у поступку. Објекат се налази у друштвеној својини, у веома је лошем стању и није отворен за посете. У девастираном дворцу у прозору се налазе часопис «Намаз у сликама» и «Ислам» из 2012. које је користила Исламска заједница у верским школама. На зиду закатанчене виле је календар из 2012. Тад је вероватно исељена а сад се урушава.