Дворци Србије

Дворац Балинта Фернбаха

Криваја

Летњиковац који је изграђен крајем 19. века на пољопривредном добру Криваја припадао је велепоседнику Балинту Фернбаху (Balint Fernbach). Породица Фернбах је имала значајне индустриjске објекте и велике комплексе земље у Бачкој, Банату и околини Сегедина и Мађарској крајем XIX и почетком XX века. Породица Фернбах и то браћа Јожеф (József), Јанош (János), Балинт, Антал и Карољ (Károly) су имали више двораца у Војводини. Јожеф Фернбах је имао дворац у околини Апатина који су касније од њега откупили Дунђерски. Балинт је имао летњиковац у Сонти, и овај на Криваји. Антал је имао дворац у Темерину. Карољ, који је био велики бачко-бодрошки жупан је био власник спахилука и дворца у Алекси Шантићу, познатијег као Баба Пуста (Baba Puszta), који је био највећи и најраскошнији, а који је данас највише пропао, ако не рачунамо потпуно срушени и ишчезли дворац у Апатину.

 

Летњиковац на Криваји, недалеко од Бачке Тополе, носи одлике позног класицизма, односно еклектичке мешавине стилова, класицизма са елементима барока, познате као цопф, и грађен је крајем 19. века, што је необично за цопф архитектуру. Објекат је приземни, слободностојећи, смештен у пространом парку који се простире на око три хектара површине. У парку се налазе столетна стабла четинара и лишћара и вештачко језеро које употпуњује планински негован парк. Такође, овде је био и вештачки, али сјајно негован базен на коме су се деца и грађани купали до почетка 21. века. Цео комплекс чине и помоћни објекти, зимска башта-розаријум, као и стамбени објекти. У међувремену, ту је никло у социјализму и цело стамбено насеље.

 

Објекат је издужене правоугаоне основе, а дворишна фасада има два бочна такта и увучен средишњи део у коме је смештен улаз у централни хол. На пространој надкривеној тераси је ограда од камених стубића у коју су укомпоновани шест дорских стубова који маркирају прилазно степениште и носе класицистичку атику профилисаним архитравом испод које су метопе. Овакав богати фасадни фриз се протеже дуж целе зграде. Предња или улазна фасада има централни ризалит са три прозора и пространу отворену терасу. Сви прозорски отвори су ритмично постављени са једнаким размацима и сви имају исти надпрозорски фасадни украс. Над централним ризалитом је атика која у средини има троугаони тимпанон у чијој је средини био породични грб, а данас још увек стоји грб пољопривредног добра са великим К. Главна заграда и економски објекти су у добром стању, али је неопходна рестаурација.

У летњиковцу се налазила администрација пољопривредног добра „Криваја“. Летњиковац је евидентирано културно добро.