Дворци Србије

Дворац Херцл

Врбас

Дворац је саградила велепоседничка породица Херцл, као репрезентативну кућу за становање, половином 19. века. Последњи власник дворца је био Доктор Херцл, који је један део дворца адаптирао као санаторијум. Дворац је грађен као слободно стојећи спратни објекат у парку. Објекат покрива масивно мансардно кровиште са кровним прозорским отворима. Фронтално гледано са леве стране дворца се налази кућа за послугу, која је након Другог светског рата одвојена оградом од дворца.

Властимир Ћирић, који памти доктора Херцл, каже следеће: «Хирург Херцл је у дворцу живео и радио до Другог светског рата када му се губи сваки траг. После Другог светског рата у дворцу је било смештено породилиште општине Врбас. Након грађанског рата у бившој Југославији у дворцу су биле смештене избеглице из ратом захваћених подручја.»
Зграда је последњих година реновирана и адаптирана за потребе Гернотолошког центра. Иако више пута адаптирана за различите намене, зграда није изгубила основну концепцију, а моћно кровиште са кулом осматрачницом је остало аутентично.