Дворци Србије

Кућа у улици Проте Матеје 9

Зајечар

Кућа у Ул. Проте Матеје 9 у Зајечару се налази у центру града, а изграђена је 19262. Састоји се од подрума и једноставног приземља и има облик ћириличног слова „Г“; кров је мансардан, а изнад дворишта је ограда у облику балустраде. Кров кулминира декоративном осмоугаоном куполом, која даје најјачи утисак овом некада раскошном задњу.

Фасада зграде прекривена је вештачким каменом, а испод крова води венац који надвисује фриз формиран од преплитања, док се доле налазе прозорски оквири окруњени маскама или стилизованим приказима биљака. Неколико пиластра са плитким јонским капителима такође испреплићу фасаде на улици. Зграда је загасито окер боје, а сама кућа носи елементе француске архитектуре, што није нелогично, имајући у виду величање француске културе у Србији након Великог рата.

Завод за заштиту споменика културе наводи и ово: „Делови фасадних површина уличног тракта, испресецани су по вертикали плитким фасадним ризалитом са улице, као и плитким пиластерима који имају јонске капителе. И сам мансардни кров у свом спољњем облику обрађен је декоративно од лима, кровним ламелним плочоцама под углом, декоративним фризовима, бордурама и китњастим кровним прозорима са елементима тимпанона и волутама. Унутар просторија, угл. уличног тракта, јављају се још и гипсане декорације код зидова и плафона, док двориште са зградом у целини и оградом са капијом, представља заиста нераздвојив део у односу на архитектуру уопште на архитектуру уопште, када се имају у виду сва изузетна обележја оваке јединствене грађанске куће уопште.“

Кров је пропао на неким местима. Зграда није одржавана. По речима комшија, у кући живи дементна бака.