Дворци Србије

Летњиковац грофа Пејачевића

Жарковац

Једна од вила румског грофа Пејачевића, осим виле “Моја воља” у данашњим Јарковцима, јесте мала зграда која је данас основна школа у селу Жарковац, непосредно поред Руме, на путу ка Инђији. Данас служи као истурено одељење за ниже разреде основне школе из оближњих Путинаца.

Зграда је наранџасто-бордо боје и приземни је објекат. Трем на улазу има једноставне стубове од којих су централна два таква да придржавају надстрешницу над улазним вратима, која је трокутастог облика. Прозори на објекту немају никакву декорацију, будући да је објекат и грађен као једноставан, а временом је и поједностављен многобројним преправкама после национализације.

У објекат је дозвољен улаз.