Дворци Србије

Дворац барона Јовановића

Сочица

На самој румунској граници, на почетку Карпата, налази се банатско поткарпатско село Сочица, где је скоро сво становништво румунско. Па ипак, највећа атракција села је дворац барона Јовановића, Србина.

Изградња дворца датирана је на прве деценије 19. века, а градитељ је био барон Јовановић, и то као скромно здање, практично летњиковац. Но, није се дуго задржао у њему, будући да је бароново имање купио 1832. године извесни Чико Селаш (Csikó Szelas), да би га и он продао 1857. године, Бели Мајтењију (Béla Majtényi). Изграђен је близу румунске православне цркве и старијих рушевина непознатог каменог здања.

Објекат је класицистички компонована приземна грађевина издужене правоугаоне основе. На главној фасади је истакнут централни ризалит са атиком на чијем је врху украсна ваза. Фасада је симетрична, а зидно платно наглашавају хоризонталне фуге. Претпоставке су да је централни дрвени портик на дворишној фасади касније дограђен, јер је карактеристичан за главну фасаду. На прозорима предње и задње фасаде заштитне решетке, а посебно гирланде, карактеристике су касног барокног периода који претходи класицизму прве половине 19. века.

Данас се у дворцу налази месна администрација села Сочица. Дворац је последњих година обновљен и представља споменик културе од великог значаја. Око дворца је некада постојао парк, али је потпуно уништен и данас је ту ливада са дечјим фудбалским игралиштем.

Дворац није отворен за посетиоце.