О ДВОРЦИМА СРБИЈЕ

Дворци Србије

Дворци Србије су сајт посвећен дворцима и летњиковцима Србије, који су многобројни, али често у веома лошем стању. Сматрамо да је ревитализација не само могућа већ и неопходна. Реконструкцијом и ревитализацијом постојећих објеката добиле би се репрезентативне и финансијски самоодрживе зграде и здања која би могла бити културни понос, туристички потенцијал и финансијски извор ове земље.

Дворци и летњиковци су груписани по географским критеријумима, а описује се њихова историја, архитектонске особине, ентеријер и екстеријер, као и легенде које о њима круже. Посебан акценат се ставља на њихово тренутно стање.

О УДРУЖЕЊУ „ПЕТРОВАРАДИН МЕДИЈА“

Удружење је основано  ради остваривања циљева у области  културе и културне баштине, туризма, новинарства, медија, информисања, социјалне заштите и друштвене бриге о деци, иновативних и друштвених вредности и планирања, организовања и реализовања свих врста догађаја.

 Ради остваривања својих циљева удружење нарочито:

  1. развија и организује програме стручног оспособљавања културних, туристичких,  медијских и других радника, јавних заговарача и новинара,
  2. развија и примењује различите програме професионалног усавршавања у свим делатностима,
  3. организује едукације и радионице за децу и омладину уз ангажовање стручних предавача на теме из различитих области, нарочито из области културе, туризма, медија, екологије, спорта, здравог живота, друштвених и иновативних вредности и толеранције,
  4. организује акредитоване семинаре уз ангажовање стручњака из различитих области, поштујући при том промоцију људских права, слобода и демократичности,
  5. организује, само или у сарадњи са физичким и правним лицима, приватним и јавним институцијама, невладиним и другим организацијама фестивале, конференције, стручне скупове, саветовања и друге догађаје и манифестације  у земљи и иностранству, са циљем подстицања цивилне иницијативе и друштвене комуникације,
  6. прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области културе, туризма, друштвених и иновативних вредности, новинарства, медија и осталих друштвено –  хуманистичких наука,
  7. објављује књиге, аудио – визуелне материјале и филмове, и друге публикације у вези са културом, туризмом, друштвеним  и иновативним вредностима, новинарством, медијима, јавним информисањем, организацијом и реализацијом догађаја и слично,
  8. сарађује са универзитетима, школама, медијима,  приватним и јавним сектором и другим државним и  јавним институцијама и организацијама у земљи и иностранству, ради постизања заједничких циљева.