Дворци Србије

Зграда Андона Андоновића

Ниш

Зграда Андона Андоновића налази се у Нишу, у општини Медијана, на адреси Обреновићева 41, и изграђена је 1930. године према пројекту београдског архитекте Милутина Борисављевића (1889-1970) у стилу француског неокласицизма. Борисављевић, еминентни и полуларни архитекта тог доба, такође је пројектовао кућу Предрага Николића (заштићени споменик културе) у Параћину, кућу Флашар (заштићени споменик културе) у Београду и вилу Александра Павловића (заштићени споменик културе) на Златибору.

 

Зграда у Нишу изграђена је за трговца Андона Андоновића, који је поседовао модну и галантеријску фирму и увозио робу из Италије, Француске, Енглеске и Грчке. Зграда, која се састоји од приземља и два спрата, пројектована је по моделу стамбене зграде какве се срећу у западној Европи и њеним метрополама, те на први поглед подсећа на какву палату или пословну зграду. Украшена је дугим балконом од кованог гвожђа који се простире на целом првом спрату и шест малих балкона дуж другог спрата. Цела зграда је прекривена рељефним украсом исклесаним у вештачком камену; венци и прозорски оквири су профилисани, док се пиластри надвишени капителима простиру на цела два спрата. У централном делу зграде је приказ у високом рељефу голог човека на постољу, који у једној руци држи торбу, знак богатства, а у другој жезло, знак моћи, који би заједно требало да симболизују богатство власничке пословне куће. С обзиром да на ногама има крилца, закључујемо да је наги млади човек – управо бог Меркур, заштитник трговине. Зграда је окер боје, што је била типична елегантна боја током неколико столећа. Са дворишне стране налазе се дуги балкони са оградом која је такође од кованог гвожђа, али нема никаквих украса ни на фасади, ни на огради.

У приземљу се налазе пословне просторије различитих фирми, као и на самом отварању зграде, док је на вишим спратовима стамбени простор. Зграда је у солидном стању. Објекат је доброг стања са ситним оштећењима фасаде са фронталне стране. У дворишту објекта налази се гомила смећа, са задње стране објекат је доста слабије одржаван. Кров је на неким местима кородирао. У пословне делове зграде улаз је дозвољен.