Дворци Србије

Зграда Дома ЈНА

Неготин

Зграда Дома ЈНА односно Дома Војске Србије је зграда непознатог архитекте са почетка 20. века. То је угаона спратна грађевина која је у основи симетрична и састоји се из средишњег угаоног дела у виду полукруга и бочних страна једнаких дужина, ослоњена на регулационе линије улица Љубе Нешића и Добриле Радосављевић. Поседује приземље и спрат, а улаз се налази у средишњем делу основе по симетрали уличног угла, а за улазом се непосредно надовезује улазни хол, те после њега степениште. У бочним странама зграда налазе се просторије дома.

Објекат је озидан масивно са изразито стрмим кровом, тако да се масивност у зидовима осећа и у фасадној пластици веома рустичној у малтеру. Пластика се састоји из кровних, спратних соклених венаца, те пиластера који су ритмички распоређени међу прозорским отворима дуж целе висине фасаде, са поделом на квадере у малтеру са широким спојницама у приземљу и узаним на спрату.

До изражаја долазе широки и равномерно распоређени прозорски отвори са полукружним надпрозорницима у приземљу и на спрату централног трактног ризалита односно равним надпрозорницима, на прозорима спратних трактова.

Зграда је светлосмеђе боје, са избоченим украсима који су светлији (светлоокер).Објекат је напуштен деведесетих. Нема видљивих структурних оштећења на објекту, међутим, унутрашњост је девастирана, те су почупани каблови из зидова. Прозорска стакла су полупана, а неки су прозори обезбеђени бодљикавом жицом од неовлашћеног улаза. Улаз у зграду је строго забрањен, али то изгледа не спречава хулигане. Фасада отпада и делимично је ишарана графитима.