Дворци Србије

Зграда Јужноморавске банке

Ниш

Зграда која се налази на адреси Обилићев венац 18 у Нишу налази се у општини Медијана. Зграда је изграђена 1920. године за тадашњи Нишки кредитни завод који је променио име и постао Јужноморавска банка, како наводе извори, због конкуренције”. Изграђена је у необарокном стилу, прилично нетипичном за Ниш, са неокласичном декорацијом. Средишњим делом фасаде на Обилићевом венцу доминира сахат-кула; шему главног фасадног плана истиче централни вертикално изражени розалит са улазним порталом, балконом. Овај централни део, где се налази улазна капија, украшен је прозорским отвором на балкону и надвишен троугластим тимпаноном. Он дели улично прочеље на два симетрична дела.

 

Године 1934. зграда је прошла кроз адаптацију коју је извршио нишки архитекта Драгољуб Милићевић, те је обновљена зграда, након 1935. године, променила план – након адаптационих радова инсталирана су два продајна простора у приземљу и два стана на спрату. Ова монументална грађевина велике лепоте коришћена је за становање од 1935. до 1979. године. Зграда је ревитализирана 1979. године од стране Нишког завода за заштиту споменика културе (архитекта је била Даница Јанић), а све за потребе Нишекспорт банке. Законом је заштићена ка споменик културе 1978. године.

Тренутно се у згради налази хотел. У реновирању је сачувано оригинално главно степениште са украсним фигурама. Скоро је реновирана, у одличном је стању. У неке делове зграде улаз је дозвољен.