Дворци Србије

Дворац Јагодић

Конак

Иако је Дворац Јагодић много ближе Конаку, на путу ка Вршцу, формално се налази у атару села Бока. Саграђен је на ивици шуме, која је занимљива по ретко где очуваној скупини стабала копривића, који се настављају на енглески парк и који су заштићена биљна врста. Као година градње бележи се 1835. а власник дворца је био Петар Јагодић, један од истакнутијих чланова ове породице, у чијем је власништву остао све до национализације после Другог светског рата. Јагодићи су били угледна племићка породица која је учинила много за српски народ у Војводини, будући да су били и значајни чланови Матице српске. Галерија Матице српске чува неколико њихових портрета, а сви су радови Константина Данила.

Очигледно је да су Јагодићи желели да за себе изграде породични дворац далеко од насеља и у миру шуме у банатској равници, а у складу са трендовима тог доба  Аустрије, Русије, Британије или Немачке. Дворац припада типу пољских двораца, а око њега је енглески парк, који поседује и уобичајене, али и егзотичне, биљне врсте, што је типично за еру романтизма. Парк испред дворца урађен је по обрасцу француских паркова.

Сама зграда дворца је у издужено правоугаоном облику и са савршеном симетријом. Зграда је бочно маркирана са два ризалита који изгледају као куле. Осу симетрије чине два приступна трема, један који служи за улаз, и други према парку. Са супротне стране налази се трем с терасом који придржавају четири коринтска стуба. И прозори имају елементе коринтског стила. Зграда је веома једноставна и складна, што је водећи естетски принцип, који потцртавају прозорска окна ритмично у једнаким интервалима. Доминантна једноставна симетрија и склад јесу и основне карактеристике класицистичког стила који, уз неке романтичарске елементе, доминира овим здањем.

Након национализације у дворцу је била смештена управна зграда пољокомбината „Трудбеник”, а то је донело велике промене, будући да се дворац од стамбеног простора претворио у административну зграду. Ове промене су биле видљиве нарочито у ентеријеру, док је екстеријер остао у доброј мери поштеђен. Од 2007. ради се на обнови зграде, која је данас већ у добром стању. Међутим, дворац није отворен за посетиоце.

Пусти видео запис