Дворци Србије

Пашини конаци (Народни музеј)

Врање

Пашини конаци или у једнини, Пашин конак, јесте здање у Врању које се састоји од две зграде, те отуд и плурал. Саградио их је у «златном веку» османске архитектуре Рауф-бег Џиноли, код нас познат по презимену Џинић. Моћна породица Џиноли (Xhinolli) је била пореклом албанска и више од једног века управљала је Косовом, али је осим поседа у Приштини и Гњилану, имала и имовину у Скопљу и Врању. Други власник био је Дилавер-бег познат као „нишлија и велики феудалац“. После 1878. године се велика заједница Албанаца из новоприкључених крајева Србије одселила на Косово и били су познати као «мухаџири», а с њима су отишли и Џинолијеви.

Било како било, конак је настао 1765. године. У првој згради данас се налази Народни музеј, а некада је то био је селамлук за боравак мушкараца, а у другој (сада пословни центар СИМПО) харемлук за пашине жене (тако наводи Делфа Иванић). Због тога што нежељене радознале мушке очи нису смеле да виде жене, зграда селамлука налази се поред улице, а зграда харемлука иза ње, у дворишту.

По ослобођењу Врања од Турака, ислам одлази из града и кћерка последњег врањског паше Хусеин-паше, Абдуљ-ханума, продала је конаке владици Пајсију који га је поклонио граду. Тада настаје динамични преокрет у животу зграде, те се у њој једно време налазила и Гимназија (1881.-1932.), а њу је као седморазредну похађао и књижевник Борисав Станковић а професори су му били, између осталих, књижевници Радоје Домановић и Јаша Продановић. После тога здање постаје Општина, а Салемлук се од 1960. претвара у Музеј народноослободилчке борбе, по узусима тог времена. Временом је музеј од револуционарног постао свеобухватни, те је добио и одељење археологије допуњено нумизматичком збирком и одељење етнографије. Први конзерваторско-рестаураторски радови изведени су 1955, а 1994. завршена је пуна ревитализација, фасада и дрвени елементи су доведени до савршенства и старог сјаја.

Обе зграде су подигнуте у бондручном конструктивном систему са испуном од цигала, а облепљене су блатом и окречене у бело, у класичном балканском стилу. Нажалост, ове зграде су међу реткима у Врању које су преживеле архитектонску «реформу» нове српске државе , те данас представљају репрезентативне примере старе градске балканске куће симетричног типа, са снажно истуреном стрехом, налик на куће које срећемо у Охриду или Пловдиву. Улаз красе три стуба и четири оријентална лука.

У приземљу и на спрату имају велике холове неправилних облика, повезане правим, врло стрмим степеницама, управо налик на оне с којих се спушта Зона Замфирова у истоименом филму. Из холова се улази у простране собе које се греју из оџаклије смештене између њих. Све собе имају богато декорисане таванице у дрвету, међу којима се особито истиче она у згради харемлука. Иако је споменик претрпео одређен степен девастације, за шта кривицу сносе и резултати критичке анализе ранијих интервенција на њему, скоро сви фасадни елементи, као и декоративни елементи у ентеријеру су сачувани у аутентичној геометрији, што представља добар извор информација значајних за разумевање архитектонских карактеристика епохе којој овај објекат припада. Можемо само са сетом помислити како би Врање и цела јужна Србија изгледала да је више оваквих објеката сачувано.

Занимљиво је да је у османско време ове две зграде спајао висећи мост, који је саграђен да паша, када је ноћу одлазио у харемлук код својих жена, не би морао ићи заобилазним путем кроз двориште. По оријенталном, а посве албанском обичају, Пашин конак је био ограђен високим зидом, који је опстао све до после Другог светског рата, а њиме се паша бранио од радозналаца и чувао своју приватност од раје која је шетала улицама.