Дворци Србије

Вила Поповића (Кућа у улици Јована Курсуле 10)

Ћуприја

Кућа у Ул. Јована Курсуле 10 у Ћуприји је изграђена 1930-их година за др Живојина-Жику Поповића, који је тада био директор ћупријске болнице и члан градског већа. Већим делом је кућу пројектовао инжењер Григорије Вукићевић из Београда. Своју функцију приватног пребивалишта задржала је до 5. априла 1961. године, када ју је преузела администрација предузећа Електродистрибуција.

Зграда, која има правоугаону основу, састоји се од подрума, приземља и једног спрата; изграђена је од камења, цигле и армираног бетона. Хоризонтално, фасада је подељена у три зоне; најнижа је од вештачког камена и уздиже се до два метра; друга зона је од треће одвојена кордоном опремљеним низом слепих лукова. Фасада на улици обдарена је пластичним украсом; прозори су распоређени асиметрично, понекад широки, а понекад двоструки. Ови прозори су окружени малим полу-пиластрима окруњеним капителима са стилизованим коринтским елементима; слепи лучни лукови ослоњени су на капителе. Прозори треће зоне су лишени било каквог посебног украса, са изузетком гипсаних правоугаоника који су уметнути између прозора; ово подручје завршава фризом и венцем надвишеним поткровљем; кров је четворострани. Својом архитектуром кућа спаја неокласицистички стил (фриз, пиластри и поткровље) и карактеристичне елементе српског националног стила који спадају у романтизам 19. века. Неокласицизам се примећује у деловима грађевине као што су фриз, атика, пиластри, а романтизам када су у питању национална обележја, елементи.

Зграда се користила као амбуланта и рендген. Оштећена је у бомбардовању 1999. године у нападу на касарну преко пута. Конструкција крова је практично непостојећа. Прети опасност од рушења. Тренутни власник је Електродистрибуција Краљево. У близини самог објекта се налазе римске зидине, а верује се да пролазе и кроз двориште објекта. У дворишту је сазидана још једна кућа другом половином прошлог века која је такође пропала. Потребна је хитна санација.