Дворци Србије

Капетан-Мишино здање

Београд

Један од заштитних знакова Београда у архитектонском смислу јесте и Капетан- Мишино здање, које је грађено од 1857. до 1863. године, по пројекту чешког архитекте Јана Неволе, који је у тренутку зидања обављао дужност главног инжењера Попечитељства внутрених дела. Име је добило по капетану Михајлу-Миши Анастасијевићу, који је одмах по изградњи здања поклонио овај велелени објекат држави и народу у образовне сврхе, те је завршило као средиште Велике Школе, претече Београдског универзитета. На њему се и даље налази натпис „Миша Анастасиiевићь свомъ отечеству“. Била је то најмонументалнија зграда у граду у време њеног стварања.

 

Архитетонски гледано, зграда је мешавина готике, романике, ренесансе и српског националног стила, према чему ову зграду можемо слободно убројати у оно што је инспирисало каснијег водећег српског архитекту Коруновића.  На фасади према Универзитетском парку се налазе скулптуре Аполона с лиром (десно) и Минерве с копљем и штитом (лево), дело непознатог аутора. У своје време, зграда Капетан-Мишиног здања је била најмонументалнија зграда у Београду.

Фасада је веома богато декорисана, а декорације се могу пронаћи у изворима из Византије, Српског царства, готике, те ране ренесансе. Нарочито је јак венецијански (млетачки) утицај, те су стога Београђани за палату имали надимак «Венецијанска палата», интуитивно схвативши порекло елемената на фасади. Првобитно је основа Капета-Мишиног здања била симетрична, са два посебна дела одвојена вестибулом, а нарочито је упечатљиво «византијско» контрастирање златножуте боје равних површина и теракоте прозорских оквира и детаља, чиме се постиже ефекат са византијских цркава. Фасада је симетрична и има средишњи ризалит који је нешто виши, и бочне ризалите који су нешто нижи. Интересантна је и осматрачница на централном делу, која је служила за алармирање у случају пожара уз помоћ трубе. Прозори, односно бифоре на средишњем ризалиту су пројектовани по угледу на полукружни, сегментни венецијански лук. Занимљиво је да сена фасади налази један од ретких сачуваних грбова Кнежевине Србије.

Финални је изглед зграда добила 1905, проширењем здања због повећаних потреба Београдског универзитета. Оштећена је у Српско-турском рату 1862, а понајвише у Првом Светком рату, те је обнављана од 1919. до 1921. Године 1946. била је међу првим објектима који су стављени под заштиту државе.