Дворци Србије

Дворац Данијел

Конак

Конак је село које је, игром случаја, припало Загребачкој надбискупији за изгубљене поседе на Војној граници око Загреба и Карловца, те су у њега, као и у оближњу Боку, насељени кајкавски Хрвати. Па ипак, за овај дворац заслужна је одлука Загребачке надбискупије да прода земљиште богаташкој породици Данијел, која се из Ердеља спустила у равни Банат, који је тих деценија интензивно насељаван и био је нека врста “Средњег Запада” Европе. Гроф Ладислав Данијел већ тада је имао велики углед и богатство, а Банат је био “обећана земља” за досељенике. Ова породица је била толико моћна да је барон Ернст Данијел крајем 19. века био и министар трговине Угарске.

 

Гроф Ладислав Данијел је 1898. године одлучио да у селу Конак изгради дворац, у близини моста на речици Брзави. Након формирања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца уследила је аграрна реформа у којој су латифундије војвођанских спахија нагло смањене, а земља подељена добровољцима и србијанским колонистима. Гроф Данијел је после тога изгубио стрпљење, распродао остатак земље и зграда и отишао у новоформирану Мађарску. Атрактивну грађевину купује београдски индустријалац Коста Илић и он зграду претвара у малу фабрику конфекције, коју наслеђује његов син Влада, последњи власник пре национализације. После 1945. зграда постаје сиротиште, затим домаћинска зграда, а на крају, 1959. и основна школа “Вук Караџић”, што је и данас.

Дворац је пример неокласицистичке архитектуре у коме је симетрија главни приступ. Међутим, овај пољски дворац има и елементе сецесије, будући да су упечатљиви кровови украшени препознатљивом жолнаи керамиком зелене и жуте боје. Као главни украс на фасадама уочавају се неокласицистички портици. Они су симетрични, те онај на јужној страни обележава излаз у парк, док портик на северној страни представља главни улаз у дворац. Портик који се налази на јужној страни богато је украшен са шест коринтских стубова који не придржавају кров, већ су слепљени с луковима. Они се у кровној зони завршавају украсним везама. Постоји и полукружно степениште за излаз у парк. На северној фасади портик има четири коринтска стуба који носе тимпанон, степениште у средишњем делу и бочне колске прилазе. Распоред прозора на фасадама је ритмичан и усклађен с унутрашњим распоредом просторија. На фасадама, као и код већине класицистичких и неокласицистичких зграда, доминирају окер и бела боја.

Око зграде налази се диван мали парк, са стаблима разних конвенционалних војвођанских, али и европских и егзотичних врста. Парк је пројектован у мешовитом стилу, али доминира француски.

Дворац оставља утисак живости иако је веома једноставан и складан. Будући да је у њему основна школа, одржавање је солидно, мада је потребно много више рада на њему.

Пусти видео запис