Дворци Србије

Палата Анкер

Београд

Палата Анкер није добила име по презимену власника, како је то чест случај, већ по осигуравајућем друштву коме је припадала. Наиме, ова велелепна зграда, саграђена 1899. године током fin-de-siècle периода, када је долазило до преплитања стилова и динамичних идеја у архитектури. Пројектант зграде је био Милан Антоновић, а финансијер, као што је речено, Осигуравајуће друштво Анкер.

Архитектура fin-de-siècle периода се одликује академизмом са слободним комбиновањем елемената, својеврсним дахом еклектицизма, те је Антоновић постигао највише играјући се елементима којима је добио динамику, а није изгубио монументалност грађевине. Зграда је зидана класичним материјалом, опеком и кречним малтером. Дах византијске, односно српске средњовековне традиције видљив је у комбинацији окер боје која доминира већим делом простора на спратовима, са теракота бојом која доминира приземљем и оквирима око прозора. Бизарно решење, али решење које даје додатну динамику је то што су два крајња прозора на оба спрата са обе стране здања урађена без оквира у теракота боји, што даје ефекат извесног изненађења на гледаоца.

Положај овог објекта од посебног је значаја јер са палатом „Атина“, хотелом „Москва“, кућом Алексе Крсмановића и Смедеревском банком чини део градског амбијента Теразија који се формирао крајем 19. и почетком 20. века.