Dvorci Srbije

Vila Zdravlje

Banja Koviljača

Vila pod nazivom “Zdravlje” nije bila porodična vila, budući da je prevelika za te svrhe. Građena je za potrebe dr Živana Jakšića, koji je bio prvi upravnik bolnice u Loznici i lekar Uprave Banje Koviljače. Originalno je ova velika zgrada blizu crkve i Vile “Draga” bila manji pansion za smeštaj banjskih gostiju, a imala je ordinaciju u prizemlju i stan lekareve porodice na mansardi.

Vila je morala posedovati i prateće prostorije, kao što su letnja kuhinja, trpezarija ili ostave. Arhitekta je ovu razuđenu i golemu vilu projektovao imajući u vidu uzore u obliku manjih centralnoevropskih sanatorijuma na prelazu vekova. Vila poseduje prizemlje, sprat i mansardu. Dvorište ispred vile je veliko, a ulazi se preko velike terase. Glavna fasada rešena je petodelnom vertikalnom podelom sa centralnim i dva bočna rizalita. Vila je stoga veoma simetrična, a boje: terakota i žuta su veoma lepo uklopljene na srednjoevropski način.

Na fasadi se nalaze gotovo izbledela slova ”Zdravlje” takođe u ćiriličnom art-deko fontu, kao i stilizovana zmija oko štapa, koja je simbol medicinske nauke. Nekada je na prvom rizalitu pisalo VILA, na centralnom ZDRAVLJE, a desnom DR JAKŠIĆA, ali su prvi i treći natpis potpuno prekrečeni. Centralni deo glavne fasade ima naglašenu kulu koja akcentira celo zdanje, sa tri prozora sa oštrim lukovima, gotovo islamskog tipa. Terase na prvom spratu imaju metalne ograde.

Nakon Drugog Svetkog rata došlo je do nacionalizacije, te je 1948. vila pretvorena u dom za siročad, da bi se već 1950. pretvorila u stambenu zgradu sa više stanova za život porodica. Takođe je došlo do narušavanja osnovne koncepcije, a i reprezentativnosti, što je šteta za zdanje koje je poznato sa mnogih razglednica Banje Koviljače.

Vila je u lošem stanju i loše održavana spolja, dok stanari održavaju svoje stanove. Potrebna je temeljna rekonstrukcija fasade. Ulaz nije dozvoljen.