Dvorci Srbije

Vila Vlaškalić

Mošorin

Vilu Vlaškalić, u selu Mošorinu, u samom podnožju Titelskog brega, je sagradio Prota Svetozar Vlaškalić. Ona se nalazi u samom centru sela, u ulici Svetozara Miletića, a građena je između 1926. i 1928. godine, te je to jedna od novijih vila u Vojvodini. U isto vreme je podigao zadužbinu, crkvu posvećenu sv. Nikoli, na Mošorinskom bregu (deo Titelskog brega) po projektu slavnog i tada popularnog arhitekte Đorđa Tabakovića.

Vila Prote Svetozara Vlaškalića je raskošno zdanje, a građeno je u stilu romantičarskog istoricizma, a ima i elemente renesanse po uzoru na poljske vile severne Italije.

Prednja fasada je horizontalno podeljena, a istaknuto je potkrovlje centralnog rizalita. Lakoća i transparentnost površine glavne fasade postignuta je postavljanjem širokog, arhitravno dovršenog trema na kome se nalaze četiri tanka gvozdena stuba koji podupiru terasu na prvom spratu. Terasa takođe ima elegantnu odgradu od kovanog gvožđa, obojenu u belo. Stara vrata su sačuvana. Fasada je sada okercrvene boje, dok je ranije bila zelena.

Ovaj rezidencijalni plemićki objekat jedan je od retkih koji je sačuvan u gotovo izvornom obliku. Dvorac čini zgradu sa prizemljem i spratom izduženog pravougaonog oblika, sa malo naglašenim izbočinama u krilima unutrašnjeg dvorišta; stilski je karakterističan za mešavinu barokne i klasične arhitekture, takozvani copf, tipičan za Austrijsko carstvo i Srednju Evropu. Glavna fasada je simetrična, sa osam prozora u prizemlju i na spratu koji uokviruju ulazna vrata; terasom dominira kovano gvožđe. Zadnja fasada je takođe simetrična sa zastakljenom terasom podržanom sa šest stubova koja je osavremenjena 1905. i ima elemente secesije. Tipičan je po tome što nema ulazni portik. Krovište je četvoroslivno i znatno doprinosi jednostavnosti objekta. Nekada su sa unutrašnje strane dvorišta, prema parku, postojale dve kapije za izlaz kola, ali su zazidane. Iza dvorca nalazi se prilično sačuvan i lep park. Nekada je celokupno imanje u okolini dvorca zauzimalo površinu od 13 jutara. Dvorac je nekada bio okružen šancem dubine dva metra, a danas je taj šanac vidljiv ispred glavne fasade. Stilski i hronološki se može porediti sa dvorcima u Futogu i Riđici.

Danas se u dvorcu nalazi Tehnička škola „Lukijan Mušicki„ , a okolni park je posvećen razonodi. U dvorac je dozvoljen ulaz, i on je u solidnom stanju, ali mu je potrebna restauracija. Dvorac je značajno kulturno dobro.