Dvorci Srbije

Vila Popovića (Kuća u ulici Jovana Kursule 10)

Ćuprija

Kuća u Ul. Jovana Kursule 10 u Ćupriji je izgrađena 1930-ih godina za dr Živojina-Žiku Popovića, koji je tada bio direktor ćuprijske bolnice i član gradskog veća. Većim delom je kuću projektovao inženjer Grigorije Vukićević iz Beograda. Svoju funkciju privatnog prebivališta zadržala je do 5. aprila 1961. godine, kada ju je preuzela administracija preduzeća Elektrodistribucija.

Zgrada, koja ima pravougaonu osnovu, sastoji se od podruma, prizemlja i jednog sprata; izgrađena je od kamenja, cigle i armiranog betona. Horizontalno, fasada je podeljena u tri zone; najniža je od veštačkog kamena i uzdiže se do dva metra; druga zona je od treće odvojena kordonom opremljenim nizom slepih lukova. Fasada na ulici obdarena je plastičnim ukrasom; prozori su raspoređeni asimetrično, ponekad široki, a ponekad dvostruki. Ovi prozori su okruženi malim polu-pilastrima okrunjenim kapitelima sa stilizovanim korintskim elementima; slepi lučni lukovi oslonjeni su na kapitele. Prozori treće zone su lišeni bilo kakvog posebnog ukrasa, sa izuzetkom gipsanih pravougaonika koji su umetnuti između prozora; ovo područje završava frizom i vencem nadvišenim potkrovljem; krov je četvorostrani. Svojom arhitekturom kuća spaja neoklasicistički stil (friz, pilastri i potkrovlje) i karakteristične elemente srpskog nacionalnog stila koji spadaju u romantizam 19. veka. Neoklasicizam se primećuje u delovima građevine kao što su friz, atika, pilastri, a romantizam kada su u pitanju nacionalna obeležja, elementi.

Zgrada se koristila kao ambulanta i rendgen. Oštećena je u bombardovanju 1999. godine u napadu na kasarnu preko puta. Konstrukcija krova je praktično nepostojeća. Preti opasnost od rušenja. Trenutni vlasnik je Elektrodistribucija Kraljevo. U blizini samog objekta se nalaze rimske zidine, a veruje se da prolaze i kroz dvorište objekta. U dvorištu je sazidana još jedna kuća drugom polovinom prošlog veka koja je takođe propala. Potrebna je hitna sanacija.