Dvorci Srbije

Vila Palas

Vrnjačka Banja

Vila Palas u Vrnjačkoj Banji nalazi se u ulici Goce Delčeva 7 i izgrađena je između 1924. i 1926. godine za Nataliju Petrović, sa nadimkom Talka. Njen suprug je pre Prvog svetskog rata bio okružni načelnik Smederevske Palanke i zajedno sa najstarijim sinom učestvovao je u borbama; nakon povlačenja srpske vojske preko Albanije (novembar-decembar 1915.) stigao je u Alžir, gde je poginuo pred kraj rata.

Nakon rata, Talka je kupila zemljište i izgradila jednu od najvećih zgrada u tom području, sa 15 soba, velikom terasom, velikom kuhinjom i restoranom, a sve su služile kao pansion. Vilu je projektovao inženjer iz Vrnjačke Banje koji je bio „Beli Rus“, Gamalejev,  nadahnut razglednicom iz Alžira: napravio nju u duhu neoklasicizma tipičnog za francuske kolonije u severnoj Africi; radove je izvodio izvođač Ilija Stojanović. Pravugaona u tlocrtu, zgrada akademskog dizajna obeležena je simetrijom, podvučenom s dve bočne izbočine na glavnoj fasadi. Ovu simetriju naglašavaju i arhitektonski elementi poput polukružnih otvora u prizemlju koji odgovaraju pravougaonim otvorima na drugom spratu. Zidovi od opeke počivaju na kamenom postolju. Fasada je elegantne žute boje, i cela monumentalna zgrada podseća na hotele i pansione u Opatiji.

Dva bočna rizalita imaju polukružne balkone na spratu sa ogradama od kovanog gvožđa; sačuvani su i drugi dekorativni elementi iz perioda, poput profilisanog krovnog venca. Podrum zgrade zauzima kuhinja i ostava, dok se sobe za goste nalaze u prizemlju i na spratu. Mnoge ličnosti su boravile u ovom pansionu, od kojih je najpoznatija glumica Žanka Stokić (1887-1947), često smatrana „srpskom Sarom Bernar“.