Dvorci Srbije

Vila Ludviga Rajsa

Bačka Palanka

Vila Ludviga Rajsa nalazi se u Ulici JNA na broju 18. Danas je to centralna zgrada Predškolske ustanove „Mladost”. Sagrađena je početkom 20. veka, a Rajs je bio veleposednik, imao je veliki zemljišni posed na granici obrovačko-tovariško-gajdobranskog atara.

Vila je sjajan primer secesije koja se razvijala u južnoj Ugarskoj u skladu sa trendovima koji su tada vladali u celoj monarhiji. Oker je boje, sa smeđim ukrasima, a fasada koja gleda ka ulici izgleda kao obična kuća za stanovanje. Fasada ima nekoliko delova, od kojih se mogu izdvojiti bočni rizaliti sa slepim rozetama i vencem iznad, sa tri uzana prozora, i centralni deo sa po tri široka prozora. Međutim, pravi karakter vile se vidi iz dvorišta. Tu se nalaze zastakljeni trem koji vrlo traljavo izgleda, sa katastrofalnim krovom dodatim u vreme socijalizma, a zatim i dve bočne kružne kule sa kupolama sa pseudo-jonskim slepim stubovima i centralnom, većom kupolom koja natrkrivljuje kulu koja kao da izrasta iz centralnog dela zgrade. Ona je u posebno trošnom stanju i sklona je urušavanju. Unutrašnja okrugla prostorija i sada čuva odlike luksuzne trpezarije, sa dekoracijom i raskošnim lusterima, lampama i ogledalima.

Za objekat postoji izrađena projektno tehnička dokumentacija, konzervatorsko restauratorski radovi, sanacija i adaptacija iz 2019. godine. U objekat nije dozvoljen ulaz.