Dvorci Srbije

Vila "Ivanka" ("Partizanka")

Banja Koviljača

Ovaj spomenik kulture kao primer tipskog banjskog akademskog graditeljstva, zbog svojih arhitektonskih vrednosti, značajno je ostvarenje u nasleđu banja Srbije. Svetlooker je boje, na brdu u centralnom delu Banje Koviljače, sa odličnim pogledom na Banjski park. Simetrična je, sa po jednim krilom sa svake strane koje se širi sa zadnje strane. Centralni deo je uvučen tako da stvara natkriveni trem s koga se ulazi u zdanje. Na oba bočna dela fasade nalaze se art-deko natpisi VILA IVANKA, levo ćirilicom, desno latinicom.

Na žalost, posle Drugog svetskog rata društvene i vlasničke promene nametnule su novu namenu, te je kuća za izdavanje soba banjskim gostima pretvorena u zgradu za stalno stanovanje više porodica, čime je došlo do narušavanja koncepta osnovne funkcije, tako da je ova vila, poznata sa starih razglednica Koviljače, neodržavanjem izgubila na reprezentativnosti, te deluje kao obična stambena zgrada sa tek delom nekadašnjeg sjaja koji se ne primeti ukoliko to ne znate unapred.

Pristup objektu nije dozvoljen.