Dvorci Srbije

Vila Gučevo

Banja Koviljača

Na obroncima planine Gučevo, van centralnog dela Banje Koviljače, nalazi se Vila Gučevo, koja je sasvim pogodno nazvana, s obzirom na činjenicu da je tada bila udaljena od ostalih, osim Vile Dr. Petrovića, koja je u neposrednoj blizini. Ova vila oker boje je monumentalnija od drugih vila u banji, a građena je kao omanji pansion za izdavanje soba, a ne kao porodična vila. Dakle, zamišljena je kao hotel i vlasnik se vodio sličnim objektima u Evropi kada je birao dizajn vile.

Pa ipak, vlasnik se odlučio za akademski pristup kompoziciji, a prisutan je eklektičan izraz. Ono što je najkarakterističnije za vilu jeste veliki i istaknuti trem koji ima pravougaonu osnovu i pseudodorske stubove, a iznad se nalazi terasa sa ogradama od balustera. Kako vidimo sa starijih slika, ova terasa je bila mnogo manja na originalnom zdanju, a takođe su nekada postojala art-deko ćirilična slova “Gučevo” na fasadi.

Trougaoni zabati nad središnjim delom glavne i sporednih fasada ukrašeni su dekorativnim drvenim trouglastim rešetkama. Sokl i stepenište izvedeni su od kamena. Ograde fasade su skromno dekorisane plitkim ispustima u malteru oko prozora i vrata, kao i horizontalnim vencem koji odvaja prizemlje i sprat. I u prizemlju i na (jedinom) spratu oko centralnog hola su simetrično raspoređene sobe za smeštaj gostiju.

Vila je podignuta pre Velikog rata, između 1904. i 1907. godine kada je vlasnik imanja bio preduzimač Raka Aćimović. Dalja istorija kaže da je gardijski oficir kraljeve vojske Milan Kandić kupio vilu 1923. godine zajedno sa okolinom, a 1928. godine još jedan deo imanja na istoj zemlji sa vilom „Gučevo“. Dogradio je vilu kreditima od ratnih postignuća i izdavao sobe gostima.

Nakon Drugog svetskog rata došlo je do nacionalizacije, te je hotel izgubio namenu, i ovde je useljeno više porodica na trajnoj osnovi, pa je i osnovna funkcija izgubljena. Vila je poznata sa mnogih starih razglednica, ali je vremenom izgubila značaj, koji je nedavno ponovo dobila renoviranjem. Danas je u vlasništvu nekoliko porodica, a vila je gotovo potpuno renovirana. Osim stana u gornjem desnom uglu, kada se gleda fasada, jer taj vlasnik nije u stanju da uloži sredstva. Sa desne bočne fasade primetno je da je ceo sprat na desnom delu neobnovljen. Prizemna ograda je obojena u belo i restaurirana, a spratna ograda je u lošem stanju, budući da je od betona koji je lako urušiv materijal.

Vila danas izgleda gotovo potpuno obnovljeno, ali je u privatnom vlasništvu, i pristup joj nije dozvoljen.