Dvorci Srbije

Vila doktora Zelića

Sokobanja

Vila doktora Zelića je građanska vila koja se nalazi na Putu Ozrenskih partizana u Sokobanji, i nastala je za potrebe odmora u banji doktora Zelića i njegove porodice. Upečatljivo je bele boje, a stepenište mu je od kamena sa balustradama. U pitanju je jednospratni simetrični objekat, sa četvoroslivnim krovom i bez ukrasa na fasadi. Zgrada ima šalukatre od drveta smeđe boje. Trem koji gleda prema dvorištu ima niz belih stubova neodređenog stila. Predstavlja primer građanske arhitekture između dva rata.

Ulaz u objekat nije dozvoljen, a objekat je u solidnom stanju.