Dvorci Srbije

Vila Avala

Vrnjačka Banja

Vila Avala u Vrnjačkoj Banji se nalazi u Vrnjačkoj ulici 16, u centru gradske banje na „Šetalištu“, na levoj obali Vrnjačke reke. Doktor Kosta Petrović Rakičić, poznatiji pod imenom Kosta Rakica, koji je promovisao razvoj banjskog turizma u Vrnjačkoj Banji, dao je krajem 1890-ih godina sagraditi porodičnu kuću za smeštaj gostiju banje. Kuća je postala poznata kao „Stanovi Rakičića”.

Pre Prvog svetskog rata kuću je kupio trstenički trgovac Boško Janković koji joj je dogradio sprat zadržavajući raspored prostorija i zadržavajući istu građevinsku tehniku; dao joj je ime „Vila Avala“. Posle Drugog svetskog rata, promene u imovinskom režimu omogućile su da se zgrada transformiše u smeštaj nekoliko porodica, budući da je bila nacionalizovana i konfiskovana. Time je došlo do narušavanja koncepta osnovne funkcije, ali i gubljenja reprezentativnosti.

Pravougaone osnove, vila ima oblik izduženog ćiriličnog slova „P“; sastoji se od visokog prizemlja, sprata i potkrovlja; zidovi od opeke počivaju na postolju od lomljenog kamena, klasično rešenje koje predstavlja omaž srpskim kućama iz ovog kraja. Simetrično dizajniran, ima centralni trem koji se otvara prema ulaznom hodniku; stepenište vodi gore, a zatim na terasu zaštićenu drvenom ogradom. Trokutasti drveni elementi ukrašavaju ograde terasa i zabat krova.

Vila se nalazi u lošem stanju i neophodna je hitna restauracija.