Dvorci Srbije

Kuća u ulici Prote Mateje 9

Zaječar

Kuća u Ul. Prote Mateje 9 u Zaječaru se nalazi u centru grada, a izgrađena je 19262. Sastoji se od podruma i jednostavnog prizemlja i ima oblik ćiriličnog slova „G“; krov je mansardan, a iznad dvorišta je ograda u obliku balustrade. Krov kulminira dekorativnom osmougaonom kupolom, koja daje najjači utisak ovom nekada raskošnom zadnju.

Fasada zgrade prekrivena je veštačkim kamenom, a ispod krova vodi venac koji nadvisuje friz formiran od preplitanja, dok se dole nalaze prozorski okviri okrunjeni maskama ili stilizovanim prikazima biljaka. Nekoliko pilastra sa plitkim jonskim kapitelima takođe isprepliću fasade na ulici. Zgrada je zagasito oker boje, a sama kuća nosi elemente francuske arhitekture, što nije nelogično, imajući u vidu veličanje francuske kulture u Srbiji nakon Velikog rata.

Zavod za zaštitu spomenika kulture navodi i ovo: „Delovi fasadnih površina uličnog trakta, ispresecani su po vertikali plitkim fasadnim rizalitom sa ulice, kao i plitkim pilasterima koji imaju jonske kapitele. I sam mansardni krov u svom spoljnjem obliku obrađen je dekorativno od lima, krovnim lamelnim pločocama pod uglom, dekorativnim frizovima, bordurama i kitnjastim krovnim prozorima sa elementima timpanona i volutama. Unutar prostorija, ugl. uličnog trakta, javljaju se još i gipsane dekoracije kod zidova i plafona, dok dvorište sa zgradom u celini i ogradom sa kapijom, predstavlja zaista nerazdvojiv deo u odnosu na arhitekturu uopšte na arhitekturu uopšte, kada se imaju u vidu sva izuzetna obeležja ovake jedinstvene građanske kuće uopšte.“

Krov je propao na nekim mestima. Zgrada nije održavana. Po rečima komšija, u kući živi dementna baka.