Dvorci Srbije

Mali dvorac Danijel

Stari Lec

Mali dvorac Danijel u selu Stari Lec u opštini Plandište sagradili su članovi pomađarene jermenske porodice Danijel (izvorno verovatno Danijeljan), koji su bili veleposednici. Nalazi se u samom centru sela i podigao ga je u drugoj polovini 19. veka grof Pal Danijel, koji će kasnije postati veliki župan Tamiške županije s centrom u Temišvaru, a pripadao je Emi Danijel, grofovoj rođaki. Prizeman je i ima klasicističku stilsku koncepciju i gotovo kvadratnu osnovu. Na glavnoj fasadi ističe se ulazni portik koji nose četiri stuba kružne osnove s kolskim pristupom. S druge strane nalazi se drugačiji portik, koji ima stepenište u centralnom delu, a završava se trouglastim timpanonom. Na njemu je nekad bio grb porodice Danijel. Na vrhu krova je terasa osmatračnica, na spoju četiri broda krova.

Dvorac je u solidnom stanju, u državnom je vlasništvu i nije otvoren za posetioce budući da se u njemu nalazi psihijatrijska ustanova, odnosno dom za mentalno obolela lica. Proglašen je za kulturno dobro.

Pusti video zapis