Dvorci Srbije

Kaštel Vamošer

Bački Monoštor

Jedan od najzanimljivijih kaštela bogatih porodica u okolini Sombora građenih u 19. veku jeste Kaštel Juranović, koji je kasnije, po novom vlasniku, dobio ime Kaštel Vamošer.

Anton Krušper, lokalni bogataš, podigao je dvorac, odnosno bolje reći letnjikovac uz obalu Velikog bačkog kanala, kad se iz Monoštora krene prema Somboru. On je, zapravo, bio Anton Krušper Mlađi, a to se desilo 1823. godine, pa je prigodno dvorac izgrađen u neoklasicističkom stilu i mogao bi mirne duše da se nađe negde u prostranstvima Ruskog carstva. Somborska porodica Semza kupuje ga u drugoj polovini 19. veka, a 1893. Semze prodaju dvorac Nandoru Vamošeru, koji je bio bogati mađarski Jevrejin iz Monoštora.

Po njemu je građevina i ponela današnje ime, a Nandor ju je obnovio i uredio, pa je čak u nju umetnuo i malenu jevrejsku kapelu. Kaštel je originalno imao deset soba, a ispod njega se nalazio veliki podrum za vino. Vamošer je poželeo da uredi i okolno imanje, pa je čak napravio i park s visećom baštom. Međutim, s dolaskom nacista na vlast, Vamošeri se mudro povlače i prodaju dvorac Georgu Juranoviću, industrijalcu iz Sentivana (Prigrevice), te je drugo ime Kaštel Juranović dvorac dobio po ovom vlasniku. Pa ipak, ovo vlasništvo nije bilo dugog veka. Posle 1945. kaštel je nacionalizovan. Danas je privatno vlasništvo i u njega se ne može ući bez dozvole samih vlasnika.

Ono što je zanimljivo jeste da je prilikom gradnje, pre 200 godina, pronađen materijal iz rimskog doba, a između dva rata ovde je Ernest Bošnjak snimao filmove, i to one igrane, u sklopu Prve jugoslovenske fabrike filmova, koju je Bošnjak u Somboru osnovao 1923. godine.