Dvorci Srbije

Hotel Šumadija

Bukovik

Bukovik je naglo postao popularan među turistima kada su popularizovane blagodeti mineralnih toplih kupki, te je krenula žustra izgradnja banjskih objekata u okviru Bukovičke Banje. Tako je u periodu 1936-1939. godine krenula ubrzana gradnja kupatila, ali i hotela, među kojima se istakao i Hotel Šumadija. Kao i sve što se tada gradilo, i ovu građevinu je projektovao Gojko Todić, a izvođač radova je bio Đura Borošić iz Beograda.

Hotel je završen u nesretno vreme, 1939, tako da je služio svrsi u slobodi samo dve godine, a bio je jedan od najsavremenijih u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji. Hotel je imao dva sprata, mansardu, suteren i prostranu terasu sa zapadne strane. Ulaz u hotel je bio monumentalan i načinjen od stepenica od granita a ukrašen je bio visokim mermernim stubovima. Politika, 1939. godine, piše: “Novi hotel koji je, takođe, sagrađen potpuno je moderan i nalazi se kod samog otvorenog bazena.” Imao je 80 soba, nekoliko apartmana i lift, a svaka soba je posedovala parno grejanje i luksuzni nameštaj. Pa ipak, spoljašnjost je unekoliko totalitarna, u skladu sa vladajućim stilovima Nemačke, Italije, SSSR i ostalih zemalja koje su prezirale ukrase i forsirale spartansku strogost.

Ulazni deo hotela imao je elegantan hol. Fasada mu je oker boje, a stubovi na ulazu, građeni u pseudoantičkom imaju bele detalje. Stubovi su tako sagrađeni da ne pripadaju nijednom od stilova stare Grčke ili Rima, već samo podsećaju na njih. Na ulaznoj fasadi nalazi se ćirilični natpis ŠUMADIJA, art-deko slovima. Fasada je još uvek unakažena grafitima, iako se vrši ubrzana obnova, budući da su radovi počeli, a privatizacija je izvršena. Hotel bi trebalo u najskorije vreme da vrati stari sjaj.