Dvorci Srbije

Palata Ilion

Sremski Karlovci

Palata Ilion podignuta je u periodu od 1836 do 1848. godine kao boravište Josifa Rajačića, mitropolita karlovačkog (18421848), kasnijeg patrijarha srpskog (18481861). Današnji izgled je dobila 1920. godine. No, zgradu je baron Rajačić otkupio od familije Mioković-Hadži, i renovirao je 1856. po planu artitekte Sideka iz Beča. On je uneo elemente rokokoa, i ovim izmenama ona je dobila izgled letnjikovaca iz vremena Josifa II.

Prema svom arhitektonskom konceptu palata Ilion predstavlja jedinstven primer urbane stambene palate. Gledano iz svih pravaca, palata dominira svojim gabaritima i velelepnim izgledom nad okolnim građevinama. Teren na kojem je smešten objekat sa vrtom, blago se spušta od juga ka severu, pa prema ulici ima suteren sa dva nivoa, visoko prizemlje, sprat i potkrovlje.

Poseduje dve oprečne fasade. Ulična fasada sa strane današnje Ulice Patrijarha Rajačića izgleda kao fasada bilo koje bogatije kuće, sa kolskom kapijom, koja je poseban objekat, gde se ispod okruglog timpanona nalazi i grb Rajačića. Iznad srednjeg prozora na centralnom delu fasade, goticom piše «Ilion». Prozori na mansardi imaju ovalne okvire sa ukrasima, kao i šalukatrama.

Sasvim je drugačija fasada prema dvorištu, koja gleda ka Železničkoj ulici. Tu je nekada bio prelepi park, koji je uništen i pretvoren u travnjak. U dvorištu palate nalazi se česma Patrijarhovac, posvećena Bogojavljenju, izgrađena je 1864. godine. Osnova zgrade je u obliku velikog slova „T“ čiji srednji krak nije simetričan i prekratak je u poređanju sa glavnim pravougaonim delom osnove. Fasada u prizemlju ima tri ispada, a srednji deo je krunisan krovom na šest voda i dominira fasadom.

Danas je zgrada pretvorena u Gradski muzej Sremskih Karlovaca sa etnološkom zbirkom predmeta, sobom i kuhinjom sa kraja 19. veka. U muzeju se nalazi etnološka zbirka predmeta, sa sobom i kuhinjom sa kraja 19. veka. Poslednji radovi na sanaciji zgrade izvedeni su 2007. godine.

Dvorac Ilion je otvoren za posetioce muzeja.