Dvorci Srbije

Dvorac Karas

Horgoš

Dvorac je sagrađen krajem 18. veka, moguće 1795. godine, za smeštaj porodice grofa Mikloša Antala Karasa (Miklós Antal Kárász, 1715.-1797.) , osnivača gradića Horgoša. Karakterističan je za barokni stil gradnje (ponegde se navodi da je u pitanju „provincijski barok“), a projektovao ga je nepoznati bečki arhitekta. Svojim izgledom, kao i detaljima, dvorac porodice predstavlja građevinu sa jasnim baroknim obeležjima.

Zgrada je deo plana u obliku latiničnog slova „L (ili ćiriličnog slova „G“). Glavna fasada, koja gleda na unutrašnje dvorište, ima veliko stepenište koje vodi do trema; trem i prozore krase kapije od kovanog gvožđa. Glavna fasada, asimetrična, ima glavni rizalit ukrašen sa četiri velika pilastra sa kompozitnim kapitelima koji nose arhitrav u obliku friza sa triglifima i metopama. Arhitrav podržava veliki barokni fronton. Ovu glavnu fasadu odlikuje i plastična dekoracija koja okružuje otvore, posebno cvetni motivi, te visoki mansardni krov. Na ogradnim stubićima trema nalaze se ukrasne vaze. Ostale fasade su skromnije dekorisane, a ispod kraćeg dela trakta nalazi se zasvođeni prodrum.

Posle Drugog svetskog rata dvorac je korišćen kao škola, ali je danas napušten i u lošem stanju. U zaštićenoj okolini Karasovog parka tokom 1999. godine izgrađeno je školsko igralište. Danas je dvorac zaštićen privremenom ogradom, koja je tu postavljena još 2008. godine, kada je pravo korišćenja dvorca preneseno na mesnu zajednicu Horgoš. Još uvek oko njega stoje natpisi da je približavanje opasno po život. Očekivalo se da će 2015. godine biti dovršeno njegovo rekonstruisanje, ali se to nije desilo. Krov je primetno renoviran novim crepovima, a takođe, postavljeni su i novi prozori koji su savršene replike starih. Fasada je na nekim mestima sastrugana do cigala i očevidno se priprema novo fasadiranje novim slojem maltera, i krečenje posle toga.