Dvorci Srbije

Dvorac barona Jovanovića

Sočica

Na samoj rumunskoj granici, na početku Karpata, nalazi se banatsko potkarpatsko selo Sočica, gde je skoro svo stanovništvo rumunsko. Pa ipak, najveća atrakcija sela je dvorac barona Jovanovića, Srbina.

Izgradnja dvorca datirana je na prve decenije 19. veka, a graditelj je bio baron Jovanović, i to kao skromno zdanje, praktično letnjikovac. No, nije se dugo zadržao u njemu, budući da je baronovo imanje kupio 1832. godine izvesni Čiko Selaš (Csikó Szelas), da bi ga i on prodao 1857. godine, Beli Majtenjiju (Béla Majtényi). Izgrađen je blizu rumunske pravoslavne crkve i starijih ruševina nepoznatog kamenog zdanja.

Objekat je klasicistički komponovana prizemna građevina izdužene pravougaone osnove. Na glavnoj fasadi je istaknut centralni rizalit sa atikom na čijem je vrhu ukrasna vaza. Fasada je simetrična, a zidno platno naglašavaju horizontalne fuge. Pretpostavke su da je centralni drveni portik na dvorišnoj fasadi kasnije dograđen, jer je karakterističan za glavnu fasadu. Na prozorima prednje i zadnje fasade zaštitne rešetke, a posebno girlande, karakteristike su kasnog baroknog perioda koji prethodi klasicizmu prve polovine 19. veka.

Danas se u dvorcu nalazi mesna administracija sela Sočica. Dvorac je poslednjih godina obnovljen i predstavlja spomenik kulture od velikog značaja. Oko dvorca je nekada postojao park, ali je potpuno uništen i danas je tu livada sa dečjim fudbalskim igralištem.

Dvorac nije otvoren za posetioce.