Dvorci Srbije

Zgrada Južnomoravske banke

Niš

Zgrada koja se nalazi na adresi Obilićev venac 18 u Nišu nalazi se u opštini Medijana. Zgrada je izgrađena 1920. godine za tadašnji Niški kreditni zavod koji je promenio ime i postao Južnomoravska banka, kako navode izvori, zbog konkurencije”. Izgrađena je u neobaroknom stilu, prilično netipičnom za Niš, sa neoklasičnom dekoracijom. Središnjim delom fasade na Obilićevom vencu dominira sahat-kula; šemu glavnog fasadnog plana ističe centralni vertikalno izraženi rozalit sa ulaznim portalom, balkonom. Ovaj centralni deo, gde se nalazi ulazna kapija, ukrašen je prozorskim otvorom na balkonu i nadvišen trouglastim timpanonom. On deli ulično pročelje na dva simetrična dela.

 

Godine 1934. zgrada je prošla kroz adaptaciju koju je izvršio niški arhitekta Dragoljub Milićević, te je obnovljena zgrada, nakon 1935. godine, promenila plan – nakon adaptacionih radova instalirana su dva prodajna prostora u prizemlju i dva stana na spratu. Ova monumentalna građevina velike lepote korišćena je za stanovanje od 1935. do 1979. godine. Zgrada je revitalizirana 1979. godine od strane Niškog zavoda za zaštitu spomenika kulture (arhitekta je bila Danica Janić), a sve za potrebe Nišeksport banke. Zakonom je zaštićena ka spomenik kulture 1978. godine.

Trenutno se u zgradi nalazi hotel. U renoviranju je sačuvano originalno glavno stepenište sa ukrasnim figurama. Skoro je renovirana, u odličnom je stanju. U neke delove zgrade ulaz je dozvoljen.