Dvorci Srbije

Zgrada Doma JNA

Negotin

Zgrada Doma JNA odnosno Doma Vojske Srbije je zgrada nepoznatog arhitekte sa početka 20. veka. To je ugaona spratna građevina koja je u osnovi simetrična i sastoji se iz središnjeg ugaonog dela u vidu polukruga i bočnih strana jednakih dužina, oslonjena na regulacione linije ulica Ljube Nešića i Dobrile Radosavljević. Poseduje prizemlje i sprat, a ulaz se nalazi u središnjem delu osnove po simetrali uličnog ugla, a za ulazom se neposredno nadovezuje ulazni hol, te posle njega stepenište. U bočnim stranama zgrada nalaze se prostorije doma.

Objekat je ozidan masivno sa izrazito strmim krovom, tako da se masivnost u zidovima oseća i u fasadnoj plastici veoma rustičnoj u malteru. Plastika se sastoji iz krovnih, spratnih soklenih venaca, te pilastera koji su ritmički raspoređeni među prozorskim otvorima duž cele visine fasade, sa podelom na kvadere u malteru sa širokim spojnicama u prizemlju i uzanim na spratu.

Do izražaja dolaze široki i ravnomerno raspoređeni prozorski otvori sa polukružnim nadprozornicima u prizemlju i na spratu centralnog traktnog rizalita odnosno ravnim nadprozornicima, na prozorima spratnih traktova.

Zgrada je svetlosmeđe boje, sa izbočenim ukrasima koji su svetliji (svetlooker).Objekat je napušten devedesetih. Nema vidljivih strukturnih oštećenja na objektu, međutim, unutrašnjost je devastirana, te su počupani kablovi iz zidova. Prozorska stakla su polupana, a neki su prozori obezbeđeni bodljikavom žicom od neovlašćenog ulaza. Ulaz u zgradu je strogo zabranjen, ali to izgleda ne sprečava huligane. Fasada otpada i delimično je išarana grafitima.