Dvorci Srbije

Vila "Danica” – Dom Vujića"

Banja Koviljača

Vila “Dom Vujića” zaista pripada Vujićima, a nalazi se u jednom skrivenom kutku Banje Koviljače, praktično spajajući dve ulice pune vila na brdu u centralnom delu banje. Ona je sagrađena 1911. godine i menjala je vlasnike, a takođe je bila građena u fazama. U originalnom planu se vodi na “Danicu, ženu Živojina Jovanovića, mašiniste u Banji Koviljači“, a kao arhitekta se potpisuje inž. Drag. Stevanović.

Zgrada je mala, skromnih dimenzija, prizemna i simetrična, sa pravougaonom osnovom. Očita je želja da se vila projektuje po ugledu na male tipske vile kakve su bile česte u Centralnoj Evropi tokom fin-de-siècle-a. Arhitektonsko rešenje je završeno putem trodelne podele na centralni i dva bočna rizalita. Stručni opis E-Kapije kaže da je “zidno platno bočnih rizalita glavne fasade horizontalnom podelom raščlanjeno na tri dela, tako da je prvi pojas sokl, drugi središnji odvojen natprozornim vencem izvedenim u malternoj plastici, a treći je kalkan sa kružnim otvorom i drvenim trouglastim ukrasnim detaljem”.

Vila je nekada imala otvoren trem na centralnom delu glavne fasade, kao i dekorativnu drvenu ogradu, ali je trem zatvoren neposredno nakon useljenja. Takođe, stručno mišljenje o zadnjoj fasadi kaže da je “suprotna fasada rešena tako da je središnji rizalit isturen i završen kalkanom sa kružnim otvorom i drvenim trouglastim ukrasnim detaljem, a bočni rizaliti nadvišeni su horizontalnom ivicom krova. Sokl je izveden od lomljenog kamena.”

Vlasnici su iz Beograda, i nemaju sredstava da finansiraju temeljnu obnovu po originalnim rešenjima, fasada je popucala na mnogim mestima, malter je otpao, a drvene šalukatre su oštećene od vlage. Vilu okružuje lepo dvorište. Vili je potrebna rekonstrukcija, a nije otvorena za posetioce.