Dvorci Srbije

Veliki dvorac Danijel

Stari Lec

Veliki dvorac Danijel u selu Stari Lec u opštini Plandište sagradili su članovi pomađarene jermenske porodice Danijel (izvorno verovatno Danijeljan), koji su bili veleposednici. Nalazi se u samom centru sela i podigao ga je 1890. godine grof Pal Danijel, koji će kasnije postati veliki župan Tamiške županije s centrom u Temišvaru. Prizeman je i ima klasicističku stilsku koncepciju, a u svojoj osnovi je izduženi pravougaonik. Ono što ga čini upečatljivim jesu bočni rizaliti i, naročito, kula osmatračnica, koja se nalazi na zapadnoj bočnoj strani. Ova kula je zaštitni znak dvorca i građena je u romantičarskom stilu. Portik je u svojoj biti terasa koja natkriva ulaz s ravnim centralnim stepeništem. Krov terase je ravan i u visini krovnog venca završava se atikom, a nose je zidani stubovi kvadratne osnove. Zadnja terasa je zazidana i sada služi kao dodatna prostorija.

Dvorac je u solidnom stanju, u državnom je vlasništvu i nije otvoren za posetioce budući da se u njemu nalazi psihijatrijska ustanova. Proglašen je za kulturno dobro.

Pusti video zapis