Dvorci Srbije

Tomanova vila

Vrbas

U glavnoj ulici koja nosi ime Maršala Tita nalazi se Tomanova vila, secesionistička palata, koju je projektovao arhitekta iz Budimpešte. Karakteristično za secesiju, okružena je kapijama od kovanog gvožđa istog stila. Glavna fasada ukrašena je motivima art-nuvoa i to je simetrična konstrukcija sa polukružnim bočnim rizalitima i plitkim centralnim delom sa ulazom i tremom sa dva stuba i dva polustuba koji podupiru lukove. Centralni deo kruni svitak zabata, ukrašen sa četiri vertikalne keramičke trake emajlirane motivima lala. Prozori se završavaju eliptično i uokvireni su oblikovanim pilastrima na vrhu kapitela sa cvetnim motivima. Lukovi trema i oni iznad nekih prozora ukrašeni su plavim keramičkim pločicama iz čuvene fabrike Žolnai. Ostale fasade su jednostavnije ukrašene, sa tri rizalita od kojih srednji ima tri lučno završena prozora. Zgrada je nežnoružičaste boje sa belim ukrasima. Nažalost, išarana je grafitima. Na obodima krova nalaze se betonski ukrasi, a u dvorištu se nalazi zatvoreni pokukružni trem.

 

Kuću je sagradila jevrejska veleposednička porodica Toman, kao reprezentativnu kuću za stanovanje. Porodica Toman je imala velike posede na severu Vrbasa i bavila se poljoprivredom i trgovinom žitarica. I danas se u blizini Vrbasa nalazi salaš sa imenom ove porodice. Danas je to zgrada DDOR-a. U dobrom je stanju, budući da je početkom 21. veka izvršena rekonstrukcija, ali su potrebne izvesne nove rekonstrukcije i sanacije na zgradi.