Dvorci Srbije

Stara apoteka

Krupanj

U zelenom srcu Mačve i Podrinja, okružena planinama i šumama, nalazi se varošica Krupanj. U samom centru pešačke zone nalazi se žuto-zelena zgrada sa drvenim stubovima, preko puta spomen-crkve Svetog Vaznesenja Gospodnjeg. Stara apoteka je građena u periodu od 1899. do 1900. godine, za Acu i Peru Despića iz Beča, koji su tada bili zakupci krupanjskih rudnika. Despići su koristili kuću kao vilu kada su bravili ovde.

Stara apoteka je građevina malih dimenzija, koja ima nešto šire prizemlje i mali trem i uzan sprat. Građena je u takozvanom “nemačkom stilu”, što ne treba da nas čudi, s obzirom da su Despići živeli u Austriji. “Nemačkim stilom” se smatrala kombinacija cigle i drvenih greda koje su upečatljiv detalj na tremu i fasadi.

Ova zgrada je značajna za istoriju Krupnja kao jedina neoštećena posle paljenja varoši 21. oktobra 1941. godine, a tada je bila u vlasništvu Austrijanca Franca Ciglera. Po završetku Drugog Svetskog rata zgrada je menjala namenu, bila je apoteka, biblioteka, da bi na kraju ostala stambeni objekat. Danas nije u sjajnom stanju, a izgleda napušteno i zapušteno.

U objekat nije dozvoljen ulaz.