Dvorci Srbije

Timočki omladinski centar

Zaječar

Stara kuća koja je pripadala Dušanu Jovanoviću nalazi se u ulici 7. septembra u Zaječaru, i danas služi kao Timočki omladinski centar, u kome se dešavaju mnogobrojni kulturni događaji i koncerti, tj. ovo je kultno mesto kulture Zaječara.

Zgrada je podignuta dvadesetih godina u neoklasticističkom stilu. U pitanju je spratni objekat sa mansardom, koji se nalazi na raskrsnici dveju ulica, te ima i treću fasadu, onu bočnu, gde se nalazi i glavni ulaz. Žutooker je boje, sa belo istaknutim ukrasnim elementima. Na spratu se nalazi velika terasa koja gleda na ulicu, te iz toga zaključujemo da je to glavna fasada, iako je objekat poprilično simetričan. Na terasi se nalaze četiri stuba neodređenog stila. Još jedna mala terasa nalazi se na bočnoj fasadi. Mansarda takođe ima izlaz na glavnu fasadu s terasom i balustradama, a takođe je ukrašena i zabatom koji podseća na austrijske i nemačke klasicističke zabate.

Sa dvorišne strane postoji orijentalni upliv, budući da je dugački trem na prvom spratu dekorisan drvenim stubovima i ornamentima tipičnim za uprošćenu secesiju sa reminescencijama na otomanski stil. Ograda je takođe drvena, ali jednostavna, bez ukrasa.

Veći deo objekta na prvom spratu se ne koristi. U jednom delu je omladinski centar, iza se nalazi Omladinski kafe sa baštom koji je integralni deo Centra. U deo objekta koji ima namenu, moguće je ući. Objekat je u solidnom stanju, ali mu je potrebna blaža sanacija. Rekonstruisan je kada je otvaran Omladinski centar, 2009-2010. godine. Pre rekonstrukcije bio je tamnocrvene boje i prilično urušen.