Dvorci Srbije

Letnjikovac Vizić

Begeč

Letnjikovac Vizić u Begeču je nekada bio u posedu grofa Koteka, koji je bio najmoćniji plemić u ovom delu Vojvodine. Samo imanje na kome se nalazi prvi put se pominje 1408. godine i tada je bilo u ataru tada moćnog Futoga. Ime Vizić potiče od toga što se nalazilo na granicama Rimskog carstva. Od 1805. do 1925. godine pripadao je porodici Kotek, a zatim, od 1925. godine, porodici Kovačević-Dondur, kojima i sada pripada.

 

Cela ambijentalna celina se sastoji od nekoliko starih skladišta raspoređenih po velikom dvorištu i glavnog letnjikovca koji nosi elemente alpske secesije, a koji je služio kao lovačka kuća Kotekovih, te je tako i projektovan. Glavna zgrada izgrađena je 1901–1902. prema projektu arhitekte rođenog u Budimpešti, Đule Komora (Gyula Komor) na mestu kuće koja datira iz 1779. Danas se u njoj nalazi zbirka slika iz 18. i 19. veka, gravira, bakropisa, litografija i biblioteka koja sadrži oko 15.000 dela; u njoj se i dalje nalazi zbirka dekorativne umetnosti, porcelana, poljoprivrednog alata i zanata, jelenskih rogova, lovačkih trofeja i opreme, fotografija i starih mapa.

Zgrada je prizemna, izduženog pravougaonog tlocrta, sa simetričnim fasadama, i razuđenim krovištem koje je najupečatljivije na zdanju, a koje prati centralni rizalit fasade. Upečatljivo je narandžaste i bele boje, što joj daje poseban šarm u zelenilu okruženja. Potkrovlje je urađeno brojnim gredama i letvicama. Poseduje i trem sa drvenim potpornim gredama i gradom. Dimnjaci su tipični za panonske letnjikovce. Ovo je jedan od najlepše očuvanih letnjikovaca u ovom delu Evrope.

Radovi na restauraciji zgrade izvedeni su 1991,1992, 1996, 1998 i 2005. godine. Ovde je sniman veliki broj serija i filmova, a najpoznatija je serija za decu „Neven“ Timotija Džona Bajforda iz sedamdesetih. Veoma je lepo održavana, ali je potrebno još pomoći da se ova impresivna zbirka predmeta sistematizuje i otvori javnosti, kao i za održavanje drvenih konstrukcija i enterijera.