Dvorci Srbije

Muzej naive (Zgrada u ul. Boška Đuričića 10)

Jagodina

Zgrada muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini ili kraće, Muzej naive, jedna je od najimpresivnijih građevina u Jagodini i od 1988. godine je pod zaštitom države kao nepokretno dobro, odnosno spomenik kulture.

Zgrada u kojoj se danas nalazi Muzej naive građena je 1929. godine za stanovanje porodice Ristić. Građena je na dva nivoa, a nakon izvršene adaptacije podrumskih prostorija 1966. godine dobila je i treći nivo. Ima pravougaonu osnovu, a pravljena je od kamena i cigle. Posebno su raskošne fasade, koje imaju veoma snažnu dekoraciju. Kao i sve zgrade tog vremena, može se oceniti kao eklekticistička građevina, sa snažnim uplivom secesije, vidljivim u dekoraciji i nadstrešnici koja naginje austrijskom i nemačkom vidu secesije sa alpskim motivima. Krov je četvoroslivan, ima vrlo strm nagib i pokriven je falcovanim crepom.

Wikipedia/Nenad Stevanović

Venac između prizemlja i sprata je veoma skladno obrađen sa nizom stilizovanih reljefnih krinova. Na prostoru iznad prozora na spratu su girlande, amfore sa cvećem i floralne metope u beloj boji na žutoj podlozi fasade, što je skladni osvrt na neoklasicistično doba. Strehe su bogato dekorisane belim profilisanim drvenim elementima. Monumentalni dvodelni ulaz vodi u stakleni hol iznad koga je ravna terasa sa betonskom balustradom. Prozori su u prizemlju trodelni, a na spratu dvodelni. Fasada je simetrična, sa isturenim središnjim delom.

Trenutno se zgrada nalazi pod sveobuhvatnom rekonstrukcijom u poodmakloj fazi. Renovira se sve – od fasade i ukrasa, do instalacija u zgradi. Pored zgrade dozidan je objekat sa staklenom fasadom koji će služiti kao proširenje muzeja i galerijski prostor.

Ulaz je generalno u zgradu slobodan, budući da je u pitanju kulturna ustanova otvorenog tipa, a stanje se ocenjuje trenutno kao solidno, a u budućnosti kao odlično.