Dvorci Srbije

Dvorac Jagodić

Konak

Iako je Dvorac Jagodić mnogo bliže Konaku, na putu ka Vršcu, formalno se nalazi u ataru sela Boka. Sagrađen je na ivici šume, koja je zanimljiva po retko gde očuvanoj skupini stabala koprivića, koji se nastavljaju na engleski park i koji su zaštićena biljna vrsta. Kao godina gradnje beleži se 1835. a vlasnik dvorca je bio Petar Jagodić, jedan od istaknutijih članova ove porodice, u čijem je vlasništvu ostao sve do nacionalizacije posle Drugog svetskog rata. Jagodići su bili ugledna plemićka porodica koja je učinila mnogo za srpski narod u Vojvodini, budući da su bili i značajni članovi Matice srpske. Galerija Matice srpske čuva nekoliko njihovih portreta, a svi su radovi Konstantina Danila.

Očigledno je da su Jagodići želeli da za sebe izgrade porodični dvorac daleko od naselja i u miru šume u banatskoj ravnici, a u skladu sa trendovima tog doba  Austrije, Rusije, Britanije ili Nemačke. Dvorac pripada tipu poljskih dvoraca, a oko njega je engleski park, koji poseduje i uobičajene, ali i egzotične, biljne vrste, što je tipično za eru romantizma. Park ispred dvorca urađen je po obrascu francuskih parkova.

Sama zgrada dvorca je u izduženo pravougaonom obliku i sa savršenom simetrijom. Zgrada je bočno markirana sa dva rizalita koji izgledaju kao kule. Osu simetrije čine dva pristupna trema, jedan koji služi za ulaz, i drugi prema parku. Sa suprotne strane nalazi se trem s terasom koji pridržavaju četiri korintska stuba. I prozori imaju elemente korintskog stila. Zgrada je veoma jednostavna i skladna, što je vodeći estetski princip, koji potcrtavaju prozorska okna ritmično u jednakim intervalima. Dominantna jednostavna simetrija i sklad jesu i osnovne karakteristike klasicističkog stila koji, uz neke romantičarske elemente, dominira ovim zdanjem.

Nakon nacionalizacije u dvorcu je bila smeštena upravna zgrada poljokombinata „Trudbenik”, a to je donelo velike promene, budući da se dvorac od stambenog prostora pretvorio u administrativnu zgradu. Ove promene su bile vidljive naročito u enterijeru, dok je eksterijer ostao u dobroj meri pošteđen. Od 2007. radi se na obnovi zgrade, koja je danas već u dobrom stanju. Međutim, dvorac nije otvoren za posetioce.

Pusti video zapis