Dvorci Srbije

Dvorac Hercl

Vrbas

Dvorac je sagradila veleposednička porodica Hercl, kao reprezentativnu kuću za stanovanje, polovinom 19. veka. Poslednji vlasnik dvorca je bio Doktor Hercl, koji je jedan deo dvorca adaptirao kao sanatorijum. Dvorac je građen kao slobodno stojeći spratni objekat u parku. Objekat pokriva masivno mansardno krovište sa krovnim prozorskim otvorima. Frontalno gledano sa leve strane dvorca se nalazi kuća za poslugu, koja je nakon Drugog svetskog rata odvojena ogradom od dvorca.

Vlastimir Ćirić, koji pamti doktora Hercl, kaže sledeće: «Hirurg Hercl je u dvorcu živeo i radio do Drugog svetskog rata kada mu se gubi svaki trag. Posle Drugog svetskog rata u dvorcu je bilo smešteno porodilište opštine Vrbas. Nakon građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji u dvorcu su bile smeštene izbeglice iz ratom zahvaćenih područja.»
Zgrada je poslednjih godina renovirana i adaptirana za potrebe Gernotološkog centra. Iako više puta adaptirana za različite namene, zgrada nije izgubila osnovnu koncepciju, a moćno krovište sa kulom osmatračnicom je ostalo autentično.