Dvorci Srbije

Dvorac Balinta Fernbaha

Krivaja

Letnjikovac koji je izgrađen krajem 19. veka na poljoprivrednom dobru Krivaja pripadao je veleposedniku Balintu Fernbahu (Balint Fernbach). Porodica Fernbah je imala značajne industrijske objekte i velike komplekse zemlje u Bačkoj, Banatu i okolini Segedina i Mađarskoj krajem XIX i početkom XX veka. Porodica Fernbah i to braća Jožef (József), Janoš (János), Balint, Antal i Karolj (Károly) su imali više dvoraca u Vojvodini. Jožef Fernbah je imao dvorac u okolini Apatina koji su kasnije od njega otkupili Dunđerski. Balint je imao letnjikovac u Sonti, i ovaj na Krivaji. Antal je imao dvorac u Temerinu. Karolj, koji je bio veliki bačko-bodroški župan je bio vlasnik spahiluka i dvorca u Aleksi Šantiću, poznatijeg kao Baba Pusta (Baba Puszta), koji je bio najveći i najraskošniji, a koji je danas najviše propao, ako ne računamo potpuno srušeni i iščezli dvorac u Apatinu.

 

Letnjikovac na Krivaji, nedaleko od Bačke Topole, nosi odlike poznog klasicizma, odnosno eklektičke mešavine stilova, klasicizma sa elementima baroka, poznate kao copf, i građen je krajem 19. veka, što je neobično za copf arhitekturu. Objekat je prizemni, slobodnostojeći, smešten u prostranom parku koji se prostire na oko tri hektara površine. U parku se nalaze stoletna stabla četinara i lišćara i veštačko jezero koje upotpunjuje planinski negovan park. Takođe, ovde je bio i veštački, ali sjajno negovan bazen na kome su se deca i građani kupali do početka 21. veka. Ceo kompleks čine i pomoćni objekti, zimska bašta-rozarijum, kao i stambeni objekti. U međuvremenu, tu je niklo u socijalizmu i celo stambeno naselje.

 

Objekat je izdužene pravougaone osnove, a dvorišna fasada ima dva bočna takta i uvučen središnji deo u kome je smešten ulaz u centralni hol. Na prostranoj nadkrivenoj terasi je ograda od kamenih stubića u koju su ukomponovani šest dorskih stubova koji markiraju prilazno stepenište i nose klasicističku atiku profilisanim arhitravom ispod koje su metope. Ovakav bogati fasadni friz se proteže duž cele zgrade. Prednja ili ulazna fasada ima centralni rizalit sa tri prozora i prostranu otvorenu terasu. Svi prozorski otvori su ritmično postavljeni sa jednakim razmacima i svi imaju isti nadprozorski fasadni ukras. Nad centralnim rizalitom je atika koja u sredini ima trougaoni timpanon u čijoj je sredini bio porodični grb, a danas još uvek stoji grb poljoprivrednog dobra sa velikim K. Glavna zagrada i ekonomski objekti su u dobrom stanju, ali je neophodna restauracija.

U letnjikovcu se nalazila administracija poljoprivrednog dobra „Krivaja“. Letnjikovac je evidentirano kulturno dobro.